• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Interamerican (ΤΕΑ Interamerican) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 με σκοπό να προσφέρει στους Υπαλλήλους του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, ενισχύοντας το εισόδημά τους όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.
Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Interamerican (ΤΕΑ Interamerican), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2010 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1279 6/8/2010).
Σκοπός του ΤΕΑ Interamerican είναι να προσφέρει στους Υπαλλήλους του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό, πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, οι οποίες ενισχύουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα των εργαζομένων κι εξασφαλίζουν μία αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας της ενεργούς υπηρεσίας.
Αποκλειστικός γνώμονας όλων των ενεργειών της Διοίκησης του Ταμείου είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών και η ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. Σε αυτό το πλαίσιο :

 1. Στη διάρκεια της τρίτης χρήσης αποφασίσθηκε η υλοποίηση αυτού που εξαρχής είχε σχεδιασθεί, η δημιουργία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ειδικά σχεδιασμένο για το ΤΕΑ Ιντεραμέρικαν. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS“ στο οποίο από τον Ιούλιο του 2013 επενδύονται στο σύνολό τους τα αποθεματικά του Κλάδου Εφάπαξ. Το πιό πάνω Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (fund of funds), απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο.
 2. Η λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Φ . 51010/οικ. 19976/861 «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Οι επενδύσεις του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Τα κεφάλαια του Αποθεματικού Εφάπαξ Παροχών από την 1/7/2013 επενδύονται αποκλειστικά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds. Αυτό το Μικτό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (fund of funds) έχει παγκόσμιο προσανατολισμό, επενδύει σε άλλα επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο (επίπεδο 4 σε κλίμακα 1-7), απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επενδυτικός σκοπός του είναι η προστασία του κεφαλαίου, και η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.

Δες περισσότερα εδώ

Σημαντικά Μεγέθη

1.238

ασφαλισμένοι

139

εφάπαξ παροχές

15.640.875 €

καταβληθείσες εισφορές

2.683.917 €

καταβληθείσες παροχές

Καθαρό Ενεργητικό Αριθμός Μεριδίων Καθαρή τιμή μεριδίου Ημερήσια % μεταβολή Μεταβολή από αρχή του έτους έως ημ. Αποτίμησης

Καταβολή 100ης εφάπαξ παροχής

Δημιουργία Α/Κ “ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED F o F”

Καταβολή 1ης εφάπαξ παροχής

1η καταβολή εισφορών

1η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ.

Δημοσιευση στο ΦΕΚ έγκρισης του Καταστατικού

Αποφασίζεται η δημιουργία του ΤΕΑ Interamerican