• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

 

Προς

Τα μέλη του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

Δυνάμει των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως την υποψηφιότητά τους για την εκλογή τους ως τακτικά μέλη...

Περισσότερα...

Προς
Τα μέλη του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
 
Η Διοίκηση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 11/9/2018 να προσκαλέσει όλα...
Περισσότερα...

        

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

Γεγονός αποτελεί η σύσταση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού...

Περισσότερα...

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες στις οποίες είχε ενεργό συμμετοχή και το Ταμείο μας, δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

...
Περισσότερα...

Αθήνα, 13 Μαΐου 2018

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες στις οποίες είχε ενεργό συμμετοχή και το Ταμείο μας, δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού...

Περισσότερα...

Αθήνα , 17 Μαΐου 2018

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ. προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες...

Περισσότερα...

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018


Αγαπητό μέλος,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2017 είναι διαθέσιμο στο site του Ταμείου μας (...

Περισσότερα...

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητά Μέλη,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μπορείτε να εκτυπώσετε ή/και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το ετήσιο ενημερωτικό υλικό που εκδόθηκε από το ΤΕΑ Interamerican για το οικονομικό...

Περισσότερα...

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Αγαπητά Μέλη,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Ταμείου μας “ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds” για το διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 ανήλθε στο ποσοστό του...

Περισσότερα...

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

 

Αγαπητά Μέλη,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση  σας  ενημερώνουμε ότι από σήμερα μπορείτε να εκτυπώσετε ή/και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το  ετήσιο ενημερωτικό υλικό που εκδόθηκε από το ΤΕΑ...

Περισσότερα...