• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Κατ’ άρθρα 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 παρ. 2α, 3 & 21 του Καταστατικού)

 

Αγαπητά μέλη,

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου της 13/12/2018,  σας προσκαλώ σε έκτακτη γενική συνέλευση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή...

Περισσότερα...

Μήνυμα Προέδρου για το Οικονομικό Έτος 2018


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Αγαπητό μέλος,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα...

Περισσότερα...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 8ης Νοεμβρίου 2018 για την εκλογή 4 μελών του Δ.Σ. του ΤΕΑ και 2 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΕΑ, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας τα οποία είναι τα...

Περισσότερα...

 

Προς

Τα μέλη του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

Δυνάμει των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι οι...

Περισσότερα...

Προς
Τα μέλη του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
 
Η Διοίκηση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 11/9/2018 να προσκαλέσει όλα...
Περισσότερα...

        

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

Γεγονός αποτελεί η σύσταση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού...

Περισσότερα...

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες στις οποίες είχε ενεργό συμμετοχή και το Ταμείο μας, δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

...
Περισσότερα...

Αθήνα, 13 Μαΐου 2018

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες στις οποίες είχε ενεργό συμμετοχή και το Ταμείο μας, δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού...

Περισσότερα...

Αθήνα , 17 Μαΐου 2018

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ. προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες...

Περισσότερα...