• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Αγαπητό μέλος,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2015 είναι διαθέσιμο στο site του Ταμείου μας (http://www.teainteramerican.gr/).

Το έτος 2015, οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου μας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds”  απέφεραν  αποδόσεις, οι οποίες  ανήρθαν σε ποσοστό  3,54%. Οι αποδόσεις αυτές είναι σίγουρα σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι επιτεύχθηκαν σε περίοδο αντίξοων οικονομικών συνθηκών λόγω της Τραπεζικής Αργίας.

Το έτος που πέρασε, ολοκληρώθηκε η εναρμόνιση του  Ταμείου  με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Φ . 51010/οικ. 19976/861 «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Ταμείου  μας έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία περί Διαφάνειας όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση .

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών σας και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.-

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Θωμόπουλος