• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018


Αγαπητό μέλος,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2017 είναι διαθέσιμο στο site του Ταμείου μας (http://www.teainteramerican.gr/).


Το έτος 2017, οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου μας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds” απέφεραν αποδόσεις, οι οποίες ανήρθαν σε ποσοστό 5,28 %. Οι αποδόσεις αυτές είναι σίγουρα σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι επιτεύχθηκαν σε περίοδο συνεχών αντίξοων οικονομικών συνθηκών και παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων.


Αναλογιζόμενοι ότι βασικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε η προστασία των κεφαλαίων του Ταμείου , πάντα εντός του πλαισίου του Επενδυτικού Κανονισμού, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων παρέμειναν θετικές όλα τα έτη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας.


Όσον αφορά στην λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican, αυτή παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις Ελεγκτικές κι Εποπτικές αρχές, προς τους ασφαλισμένους και τους προμηθευτές του. Επίσης, οι τακτικοί τριμηνιαίοι έλεγχοι της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ταμείου καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Επενδύσεων μας επιβεβαιώνει τα πιό πάνω σημεία.


Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών σας και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

 

Με εκτίμηση,


Εκ μέρους του Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος


Ευάγγελος Θωμόπουλος