• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 13 Μαΐου 2018

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες στις οποίες είχε ενεργό συμμετοχή και το Ταμείο μας, δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Μέλη της Ένωσης είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και ο σκοπός της θα είναι:

 1. Η προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης
 2. Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός του πλαισίου διοίκησης των ΤΕΑ
 3. Η διασφάλιση και κατοχύρωση της θέσης των Ταμείων-μελών της σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 4. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας , συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της
 5. Η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των μελών της

Η Ένωση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν με εκπροσώπους τους όλα τα Ταμεία Μέλη καθώς και από 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή που εκλέγεται μεταξύ των μελών του ΔΣ.

Τα συμμετέχοντα Ταμεία-Μέλη θα συνεισφέρουν ετήσια εισφορά €600 για την κάλυψη των εξόδων της Ένωσης (Αμοιβή Νομικού Συμβούλου και Λογιστή, κατασκευή ιστοσελίδας, κάλυψη λειτουργικών εξόδων, προβολή-διαφήμιση, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ.).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας ο υπογράφων και ο Διευθυντής του Ταμείου μας κ. Ανδρέας Παναγιώτου.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Θωμόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.