• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι στiς 12 Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασε η νέα Διοίκηση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ..

Από τις εκλογές που έλαβαν χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2018, για την ανάδειξη των (4) μελών του Δ.Σ. αναδείχθηκαν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. με τετραετή θητεία οι εξής:  

1. Ευάγγελος Θωμόπουλος

2. Λεωνίδας Βουρνάς

3. Γεώργιος Γάκης

4. Δημήτριος Δέμης

Τα υπόλοιπα (3) μέλη του Δ.Σ. που όρισαν οι χρηματοδοτούσες εταιρείες, με τετραετή θητεία είναι τα εξής:

1. Ιωάννης Χαβρουζάς

2. Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος

3. Ανδρέας Φιαμέγκος

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα επί της συγκρότησής του σε σώμα, με τον ακόλουθο τρόπο:

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Θωμόπουλος

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Ιωάννης Χαβρουζάς

Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο κ. Γεώργιος Γάκης

Συνεπώς, οι κ.κ. Λεωνίδας Βουρνάς, Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος, Δημήτριος Δέμης και Ανδρέας Φιαμέγκος, θα είναι απλά μέλη του Δ.Σ., με τετραετή θητεία.

 

Με εκτίμηση

Ανδρέας Παναγιώτου

Διευθυντής ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ