• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

Μήνυμα Προέδρου για το Οικονομικό Έτος 2018


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Αγαπητό μέλος,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (http://www.teainteramerican.gr/).

Το έτος 2018, οι αποδόσεις των επενδύσεων των κεφαλαίων του Ταμείου μας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds” ανήρθαν σε ποσοστό - 5,52 % . Είναι σημαντικό να αναλογισθούμε ότι οι αποδόσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την πτώση των παγκόσμιων αγορών σε περίοδο συνεχών αντίξοων οικονομικών συνθηκών και παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων. Επίσης, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων ήταν θετικές όλα τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι άξιο αναφοράς να συνυπολογισθεί το υψηλότατο φορολογικό όφελος που προκύπτει από την καταβολή προσωπικών εισφορών στο Ταμείο μας το οποίο ποσοσστιαία ισούται με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του κάθε μέλους.

Το έτος που πέρασε, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η Γενική Συνέλευση του Ταμείου μας και οι αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέχθηκαν τα τέσσερα από τα επτά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο εκ των τριών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όσον αφορά στην λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican, αυτή παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις Ελεγκτικές κι Εποπτικές αρχές, προς τους ασφαλισμένους και τους προμηθευτές του. Επίσης, οι τακτικοί τριμηνιαίοι έλεγχοι της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ταμείου καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Επενδύσεων μας επιβεβαιώνει τα πιό πάνω σημεία.

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών σας και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Θωμόπουλος