• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds, ανήκει στην κατηγορία του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (fund of funds), απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο. Ο Διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που επελέγη μετά από μακρά διαδικασία, είναι η Alphatrust ΑΕΔΑΚ. Πιό κάτω αναρτάται αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ταμείου μας που είναι οι Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID), το Ενημερωτικό Δελτίο και ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σε αυτού του είδους την επένδυση όλα τα μεγέθη του Ατομικού Λογαριασμού εκφράζονται σε μερίδια, η καθαρή τιμή των οποίων μεταβάλλεται καθημερίνα και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Όσον αφορά στην εικόνα του Ατομικού Λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας, για την περίοδο από την έναρξη της ασφάλισής του κάθε Μέλους μέχρι την 30η Ιουνίου 2013 όλες οι κινήσεις και το υπόλοιπο θα συνεχίσουν να εκφράζονται σε ευρώ, ενώ στη συνέχεια τα Μέλη θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τον αριθμό μεριδίων που χρεώνουν ή πιστώνουν τον Λογαριασμό τους, το υπόλοιπο των μεριδίων και η αξία τους σε ευρώ, σύμφωνα με την πιό πρόσφατα δημοσιευμένη καθαρή τιμή μεριδίου. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο στον Ατομικό Λογαριασμό των Μελών (προσωπικές, εργοδοτικές εισφορές και οι αποδόσεις τους) χρησιμοποιήθηκε για αγορά μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΤΕΑ Interamerican. Το ίδιο θα συμβαίνει και γιά όλες τις μελλοντικές εισφορές.

Παρακαλώ σημειώστε οτι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 

ΕΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
1/7/2013 - 31/ 12/2013 3,61 %
2014 6,58 %
2015 3,54 %
2016 2,30 %
1/7/2013 – 30/09/2017 20,81 %
2017 5,28 %
1/7/2013 – 31/12/2017 23,14 %

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds, όπως:

 • Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID)
 • Ενημερωτικό Δελτίο
 • Κανονισμός
 • Πίνακας Επενδύσεων κ.α.

παρακαλούμε επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.alphatrust.gr/amivaia-kefalaia/tea-interamerican/