• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι Πόροι του ΤΕΑ Interamerican κατανέμονται σε δύο αποθεματικά:

 • Αποθεματικό Εφάπαξ παροχών
 • Αποθεματικό Λειτουργίας

Το Αποθεματικό Εφάπαξ Παροχών προορίζεται για να καλύπτει τις καταβαλλόμενες εφάπαξ παροχές του ΤΕΑ Interamerican στους ασφαλισμένους. Χρηματοδοτείται με τις μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, τις έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών και τις αποδόσεις που προκύπτουν από την επένδυση των κεφαλαίων που το αποτελούν.

Το Αποθεματικό Λειτουργίας προορίζεται για να καλύπτει κυρίως τα λειτουργικά έξοδα του ΤΕΑ Interamerican.

Το αποθεματικό αυτό χρηματοδοτείται με τα ποσά των μηνιαίων συνδρομών των μελών και με την καταβολή € 125.408,3 ετησίως και για δέκα χρόνια από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις του Ομίλου Interamerican, όπως προβλέπεται από ειδικό συμφωνητικό.

Το συνολικό ποσό του Ειδικού Αποθεματικού Λειτουργίας κατά την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑ Interamerican ανήρχετο στα € 125.989,70.