• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
05/11/2010 MILLENNIUM 154.247,12 2,65% Όψεως
08/11/2010 CITIBANK 300.000,00 3,30% 04/02/2011
08/11/2010 ΚΥΠΡΟΥ 225.000,00 3,50% 04/02/2011
08/11/2010 HSBC 100.000,00 0,82% 04/02/2011
02/12/2010 MILLENNIUM 287.128,63 2,65% Όψεως
16/12/2010 MILLENNIUM 112.279,15 2,65% Όψεως
30/12/2010 MILLENNIUM 289.587,49 2,65% Όψεως
12/01/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM (570.000,00)

13/01/2011 CITIBANK 170.000,00 3,36% 13/04/2011
13/01/2011 HSBC 300.000,00 0,82% 13/04/2011
13/01/2011 ΚΥΠΡΟΥ 100.000,00 3,40% 13/04/2011
01/02/2011 MILLENNIUM 112.247,64 2,65% Όψεως
04/02/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ HSBC ΣΕ MARFIN (100.000,00)
04/02/2011 MARFIN 100.000,00 4,20% 04/05/2011
04/02/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ MARFIN
(150.000,00)
04/02/2011 MARFIN 150.000,00 4,20% 04/05/2011
04/02/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (300.000,00)
04/02/2011 CITIBANK 302.140,12 3,35% 04/05/2011
04/02/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(225.000,00)
04/02/2011 ΚΥΠΡΟΥ 226.732,50 3,20% 21/03/2011
01/03/2011 MILLENNIUM 2.513.678,46 2,65% Όψεως
01/03/2011 MILLENNIUM 110.688,15 2,65% Όψεως
02/03/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ CITIBANK (900.000,00)

02/03/2011 CITIBANK 900.000,00 2,50% 02/06/2011
02/03/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ MARFIN (750.000,00)
02/03/2011 MARFIN 750.000,00 4,20% 02/05/2011
02/03/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ ΚΥΠΡΟΥ (600.000,00)
02/03/2011 ΚΥΠΡΟΥ 600.000,00 3,40% 02/06/2011
02/03/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ ACHMEA (250.000,00)
02/03/2011 ACHMEA 250.000,00 1,046% 02/06/2011
14/03/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ ΚΥΠΡΟΥ (100.000,00)
15/03/2011 ΚΥΠΡΟΥ 100.000,00 3,40% 02/06/2011
21/03/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (226.732,50)
21/03/2011 ΚΥΠΡΟΥ 227.548,74 3,40% 21/06/2011
01/04/2011 MILLENNIUM 112.154,08 2,65% Όψεως
04/04/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ MARFIN (110.000,00)

04/04/2011 MARFIN 110.000,00 4,20% 06/05/2011
13/04/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (300.000,00)
13/04/2011 HSBC 300.713,90 1,20% 13/07/2011
13/04/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (100.000,00)
13/04/2011 ΚΥΠΡΟΥ 100.765,00 3,50% 13/07/2011
15/04/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (170.000,00)
15/04/2011 ΚΥΠΡΟΥ 171.260,00 3,50% 15/07/2011
20/04/2011 MILLENNIUM 60.600,47 2,65% Όψεως
02/05/2011 MILLENNIUM 108.938,33 2,65% Όψεως
03/05/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (750.000,00)
03/05/2011 MARFIN 754.000,00 4,20% 03/08/2011
04/05/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (302.148,00)
04/05/2011 CITIBANK 304.361,32 2,50% 04/08/2011
06/05/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (110.000,00)
06/05/2011 MARFIN 111.000,00 4,20% 08/08/2011
06/05/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ CITIBANK (110.000,00)
06/05/2011 CITIBANK 110.000,00 2,50% 08/08/2011
10/05/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (250.000,00)
10/05/2011 MARFIN 252.000,00 4,30% 17/08/2011
01/06/2011 MILLENNIUM 108.272,70 2,65% Όψεως
02/06/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ CITIBANK (100.000,00)
02/06/2011 CITIBANK 100.000,00 2,60% 02/09/2011
02/06/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ACHMEA (250.000,00)
02/06/2011 ACHMEA 250.000,00 1,50% 02/09/2011
02/06/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (600.000,00)
02/06/2011 ΚΥΠΡΟΥ 604.692,00 3,50% 02/09/2011
02/06/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (100.000,00)
02/06/2011 ΚΥΠΡΟΥ 100.671,50 3,50% 02/09/2011
02/06/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (900.000,00)
02/06/2011 CITIBANK 905.104,11 2,50% 02/09/2011
02/06/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ CITIBANK (100.000,00)
02/06/2011 CITIBANK 100.000,00 2,60% 02/09/2011
17/06/2011 MILLENNIUM 192,05 2,65% Όψεως
21/06/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (227.548,74)
21/06/2011 ΚΥΠΡΟΥ 229.328,17 3,50% 21/09/2011
01/07/2011 MILLENNIUM 117.069,51 2,65% Όψεως
04/07/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ MILLENNIUM ΣΕ CITIBANK (120.000,00)
04/07/2011 CITIBANK 120.000,00 2,50% 04/10/2011
13/07/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (100.765,00)
13/07/2011 ΚΥΠΡΟΥ 101.567,34 3% 13/09/2011
13/07/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (300.713,90)
13/07/2011 HSBC 301.534,85 1,36% 13/09/2011
15/07/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (171.260,00)
15/07/2011 ΚΥΠΡΟΥ 172.623,65 3,50% 13/08/2011
15/07/2011 MILLENNIUM 855,00
01/08/2011 MILLENNIUM 150.848,40
03/08/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (754.000,00)
03/08/2011 HSBC 761.283,64 1,45% 04/11/2011
04/08/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (304.361,32)
04/08/2011 CITIBANK 306.087,42 2,50% 04/11/2011
08/08/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (111.000,00)
08/08/2011 MARFIN 112.000,00 4,20% 08/09/2011
08/08/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (110.000,00)
08/08/2011 CITIBANK 110.637,40 2,50% 08/11/2011
17/08/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (252.000,00)
17/08/2011 MARFIN 255.000,00 4,20%
08/09/2011
01/09/2011
MILLENNIUM 106.262,40
02/09/2011
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (705.363,50)
02/09/2011 ΚΥΠΡΟΥ 711.041,68 3,40% 03/10/2011
02/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (905.104,11)
02/09/2011 CITIBANK 910.237,17 2,50% 02/12/2011
02/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ACHMEA (250.000,00)
02/09/2011 ACHMEA 250.000,00 1,35% 03/10/2011
02/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (99.999,00)
02/09/2011 CITIBANK 100.563,73 2,50% 02/12/2011
05/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MILLENNIUM (200.000,00)
05/09/2011 CITIBANK 200.000,00 2,50% 06/12/2011
08/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (112.000,00)
08/09/2011 MARFIN 112.000,00 4,20% 10/10/2011
13/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (172.623,65)
13/09/2011 ΚΥΠΡΟΥ 173.529,93 3,35% 13/10/2011
13/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (101.567,34)
13/09/2011 ΚΥΠΡΟΥ 102.039,63 3,35% 13/10/2011
13/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (301.534,90)
13/09/2011 HSBC 302.170,53 1,40% 13/12/2011
21/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (255.000,00)
21/09/2011 CITIBANK 255.000,00 2,50% 21/12/2011
21/09/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (229.328,17)
21/09/2011 ΚΥΠΡΟΥ 231.174,26 3,40% 21/10/2011
03/10/2011 MILLENNIUM 117.922,73 2,65%
03/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (711.041,68)
03/10/2011 ΚΥΠΡΟΥ 712.915,27 3,40% 03/11/2011
03/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ACHMEA (250.000,00)
03/10/2011 ACHMEA 250.000,00 1,30% 03/11/2011
04/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (119.992,00)
04/10/2011 CITIBANK 120.672,50 2,50% 04/01/2012
04/10/2011 MILLENNIUM (150.000,00)
05/10/2011 HSBC 150.000,00 1,25% 04/12/2011
07/10/2011 MILLENNIUM 951,21
10/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ MARFIN (112.000,00)
12/10/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 113.500,00 1,44% 12/01/2012
13/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (102.039,62)
13/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (173.529,93)
13/10/2011 ΚΥΠΡΟΥ 276.261,91 3,40% 14/11/2011
21/10/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (231.174,26)
21/10/2011 ΚΥΠΡΟΥ 231.763,75 3,40% 22/11/2011
26/10/2011 MILLENNIUM 12.724,56 2,65%
01/11/2011 MILLENNIUM 107.700,97 2,65%
03/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ACHMEA (250.000,00)
03/11/2011 ACHMEA 250.000,00 1,30% 03/02/2012
03/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (712.915,27)
03/11/2011 ΚΥΠΡΟΥ 714.793,80 2,00% 02/12/2011
03/11/2011 MILLENNIUM ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ
3,00
03/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (150.000,00)
04/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (763.794,98)
04/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 913.794,98 1,33% 06/02/2012
04/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (306.087,46)
04/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 307.823,31 2,50% 06/02/2012
04/11/2011 MILLENNIUM 876,38
08/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (110.637,40)
08/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 111.264,85 2,50% 08/02/2012
14/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (276.261,91)
14/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 277.013,35 3,40% 14/12/2011
22/11/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (231.763,78)
22/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 232.000,00 1,15% 21/02/2012
01/12/2011 MILLENNIUM 108.633,75
02/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (910.237,17)
02/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 915.343,23 2,50% 02/03/2012
02/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (100.563,73)
02/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 101.127,85 2,50% 02/03/2012
02/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (714.793,80)
05/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (150.000,00)
05/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 867.185,94 0,78% 19/12/2011
06/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (200.016,00)
06/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 201.138,02 2,50% 06/03/2012
07/12/2011 MILLENNIUM 876,38
13/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (302.170,53)
13/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 303.132,95 1,20% 13/03/2012
14/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (277.013,35)
14/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 277.719,73 1,26% 14/03/2012
16/12/2011 MILLENNIUM 876,38
16/12/2011 MILLENNIUM 108.368,54
19/12/2011 MILLENNIUM 3.580,22
19/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (867.185,94)
19/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 867.422,69 1,26% 19/03/2012
20/12/2011 MILLENNIUM (200.000,00)
21/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 200.000,00 1,26% 21/03/2012
21/12/2011 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ CITIBANK (254.992,00)
21/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 256.422,40 2,50% 21/03/2012
22/12/2011 MILLENNIUM 18.015,31
27/12/2011 MILLENNIUM 54.302,66
28/12/2011 MILLENNIUM 5.000,00
29/12/2011 MILLENNIUM 401,53
29/12/2011 MILLENNIUM 876,38
29/12/2011 MILLENNIUM 35.623,25
29/12/2011 CITIBANK (100.000,00)
30/12/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 100.000,00 3,00% 30/03/2012
04/01/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (120.672,50)

04/01/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 121.356,86 2,50% 04/04/2012
07/01/2012 MILLENNIUM 5.000,00

12/01/2012
ΛΗΞΗ HSBC (113.500,00)

12/01/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 113.877,79 1,07% 12/04/2012
27/01/2012 MILLENNIUM 711,84

01/02/2012 MILLENNIUM 107.330,74
01/02/2012 MILLENNIUM (140.000,00)
02/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 140.024,00 4,00% 02/05/2012
03/02/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (250.000,00)
03/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 250.000,00 1,00% 01/06/2012
06/02/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (307.823,11)
06/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 309.607,04 3,00% 04/05/2012
06/02/2012 ΛΗΞΗ HSBC (913.794,93)
06/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 916.651,05 1,00% 04/05/2012
08/02/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (111.264,85)
08/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 111.895,86 2,50% 09/05/2012
08/02/2012 MILLENNIUM 876,38
20/02/2012 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ HSBC (867.422,69)
20/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 269.124,09 0,88% 21/05/2012
20/02/2012 MILLENNIUM 600.000,00
22/02/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (232.000,00
22/02/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 232.000,00 0,72% 22/05/2012
01/03/2012 MILLENNIUM 104.313,82
02/03/2012 MILLENNIUM (100.000,00)
02/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 100.000,00 0,78% 01/06/2012
02/03/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (915.343,23
02/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 920.478,23 2,50% 05/06/2012
02/03/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (101.127,85)
02/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 101.685,14 2,50% 05/06/2012
06/03/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (201.138,02)
06/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 202.266,33 2,60% 06/06/2012
07/03/2012 MILLENNIUM 876,38
13/03/2012 MILLENNIUM 5.077,11
13/03/2012 ΛΗΞΗ HSBC (303.132,95)
13/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 303.960,50 0,72% 13/06/2012
14/03/2012 ΛΗΞΗ HSBC (277.719,73)
14/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 278.515,82 0,71% 14/06/2012
15/03/2012 MILLENNIUM 516,04
21/03/2012 ΛΗΞΗ HSBC (200.000,00)
21/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 200.573,30 0,67% 21/06/2012
21/03/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (256.422,40)
21/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 257.860,82 2,50% 21/06/2012
30/03/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (99.992,00)
30/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 100.665,10 2,50% 01/07/2012
02/04/2012 MILLENNIUM 104.226,42
02/04/2012 MILLENNIUM (105.000,00)
03/04/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 105.000,00 0,55% 03/07/2012
04/04/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (121.356,86)
04/04/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 122.037,62 2,50% 04/07/2012
09/04/2012 MILLENNIUM 5.754,78
12/04/2012 MILLENNIUM 52.096,85
12/04/2012 ΛΗΞΗ HSBC (113.877,79)
12/04/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 114.155,00 0,54% 12/07/2012
24/04/2012 MILLENNIUM 192,19
25/04/2012 MILLENNIUM 246,00
02/05/2012 MILLENNIUM 104.507,13
02/05/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (140.024,00)
02/05/2012 CITIBANK 141.266,95 3,00% 02/08/2012
03/05/2012 MILLENNIUM (200.000,00)
03/05/2012 HSBC 200.000,00 0,54% 02/08/2012
04/05/2012 ΛΗΞΗ HSBC (916.651,05)
04/05/2012 HSBC 918.506,36 0,54% 03/08/2012
07/05/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (309.607,06)
07/05/2012 CITIBANK 311.343,93 2,50% 07/08/2012
08/05/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (111.895,87)
08/05/2012 CITIBANK 112.516,66 2,50% 08/08/2012
08/05/2012 MILLENNIUM 876,38
17/05/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC (918.506,36)
21/05/2012 ΛΗΞΗ HSBC (269.124,09)
21/05/2012 ACHMEA 1.188.310,43 0,98% 16/11/2012
22/05/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (232.000,00)
22/05/2012 ACHMEA 232.000,00 0,96% 22/11/2012
01/06/2012 MILLENNIUM 103.996,05
01/06/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (250.000,00)
01/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 250.000,00 1,23% 03/06/2013
01/06/2012 ΛΗΞΗ HSBC (100.000,00)
01/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 100.177,45 0,54% 31/08/2012
05/06/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (920.477,93)
05/06/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (101.695,14)
06/06/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (202.266,33)
08/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 1.231.500,00 1,223% 10/06/2013
08/06/2012 MILLENNIUM 876,38
13/06/2012 ΛΗΞΗ HSBC (303.960,50)
13/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 304.415,31 0,51% 13/09/2012
14/06/2012 ΛΗΞΗ HSBC (278.515,82)
14/06/2012 HSBC ΟΨΕΩΣ
279.019,18
14/06/2012 HSBC ΟΨΕΩΣ (279.019,18)
15/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 278.990,00 1,22% 07/06/2013
21/06/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (257.860,83)
21/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 259.323,22 2,50% 21/09/2012
21/06/2012 ΛΗΞΗ HSBC (200.573,30)
22/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 200.860,00 5,75% 24/12/2012
02/07/2012 MILLENNIUM 112.277,32
02/07/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (100.665,11)
02/07/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 101.248,42 2,50% 02/10/2012
03/07/2012 ΛΗΞΗ HSBC (105.131,38)
03/07/2012 ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ HSBC ΣΕ CITIBANK (150.000,00)
04/07/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 255.138,66 5,75% 04/01/2013
04/07/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (122.037,62)
04/07/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 122.722,20 2,50% 04/10/2012
05/07/2012 MILLENNIUM 149.854,77
06/07/2012 MILLENNIUM 876,38
09/07/2012 MILLENNIUM 51.429,99
12/07/2012 ΛΗΞΗ HSBC (114.155,00)
13/07/2012 MILLENNIUM 3.000,00
17/07/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 114.285,00 5,25% 17/10/2012
17/07/2012 MILLENNIUM 27.593,04
19/07/2012 MILLENNIUM (200.000,00)
20/07/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 199.992,00 5,25% 22/10/2012
01/08/2012 MILLENNIUM 351.133,63
02/08/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (200.000,00)
02/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 199.992,00 5,25% 02/11/2012
02/08/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (141.266,96)
02/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 142.228,35 3% 02/11/2012
02/08/2012 MILLENNIUM (200.000,00)
02/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 200.000,00 0,66% 01/02/2013
02/08/2012 ΛΗΞΗ HSBC (200.000,00)
02/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ HSBC 200.245,75 0,23% 02/11/2012
07/08/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (311.343,83)
07/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 313.109,53 2,50% 07/11/2012
08/08/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (112.516,67)
08/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 113.154,78 2,50% 08/11/2012
03/09/2012 ΛΗΞΗ HSBC (100.177,45)
03/09/2012 HSBC 100.300,52 0,37% 04/03/2013
03/09/2012 MILLENNIUM 183.702,13
04/09/2012 MILLENNIUM 2.079,68
04/09/2012 MILLENNIUM (200.000,00)
04/09/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 200.000,00 0,52% 05/03/2013
05/09/2012 MILLENNIUM 1.259,64
07/09/2012 MILLENNIUM 1.182,43
13/09/2012 ΛΗΞΗ HSBC (304.415,31)
13/09/2012 HSBC 304.772,38 0,12% 13/12/2012
21/09/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (259.323,22)
21/09/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 260.793,90 2,50% 21/12/2012
25/09/2012 ΣΠΑΣΙΜΟ HSBC (304.772,38)
25/09/2012 ΣΠΑΣΙΜΟ HSBC (100.300,52)
25/09/2012 ΣΠΑΣΙΜΟ HSBC (200.248,66)
25/09/2012 ΟΨΕΩΣ HSBC 605.375,12
26/09/2012 HSBC (600.000,00)
26/09/2012 MILLENNIUM (135.000,00)
27/09/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 735.000,00 5,10% 27/03/2013
27/09/2012 MILLENNIUM 2.000,00
02/10/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (101.248,42)
02/10/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 101.822,62 2,50% 02/01/2012
02/10/2012 MILLENNIUM 184.128,40
03/10/2012 MILLENNIUM (150.000,00)
04/10/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 150.000,00 5% 04/04/2012
04/10/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (122.722,20)
04/10/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 23.418,20 2,50% 04/01/2012
04/10/2012 MILLENNIUM 1.000,00
05/10/2012 MILLENNIUM 1.182,43
17/10/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (114.277,00)
17/10/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 115.637,99 4,00% 17/04/2012
22/10/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (199.992,00)
22/10/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 202.425,60 4,00% 22/04/2012
01/11/2012 MILLENNIUM 184.066,95
01/11/2012 MILLENNIUM (100.000,00)
02/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 100.000,00 5% 02/05/2013
02/11/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (142.228,35)
02/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 143.196,28 2,50% 01/02/2013
02/11/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (199.992,00)
02/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 202.373,83 4,20% 02/05/2013
02/11/2012 MILLENNIUM (100.000,00)
02/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 100.000,00 5% 02/05/2013
07/11/2012 MILLENNIUM 1.182,43
07/11/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (313.109,53)
07/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 314.885,25 2,50% 07/02/2013
08/11/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (113.154,78)
08/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 113.796,51 2,50% 08/02/2013
16/11/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (1.188.310,43)
16/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 1.188.310,43 0% 19/11/2012
16/11/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (1.188.310,43)
16/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 1.188.310,43 19/02/2012
22/11/2012 ΛΗΞΗ ACHMEA (232.000,00)
22/11/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ACHMEA 232.000,00 0% 22/02/2012
03/12/2012 MILLENNIUM 183.622,71
04/12/2012 MILLENNIUM (200.000,00)
05/12/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 200.000,00 5% 05/06/2012
07/12/2012 MILLENNIUM 1.182,43
14/12/2012 MILLENNIUM 180.583,78
19/12/2012 MILLENNIUM 1.182,43
21/12/2012 MILLENNIUM 1.182,43
21/12/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (260.793,90)
21/12/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 262.256,87 2,50% 21/03/2012
24/12/2012 ΛΗΞΗ CITIBANK (200.860,00)
24/12/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 206.713,83 2,80% 26/03/2012
28/12/2012 MILLENNIUM 181.814,53
02/01/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (101.822,62)
02/01/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 102.400,08 2,5% 02/04/2013
04/01/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (123.418,20)
04/01/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 124.118,13 2,5% 04/04/2013
04/01/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (255.138,66)
04/01/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ CITIBANK 261.794,64 2,5% 04/04/2013
01/02/2013 MILLENNIUM 170.089,78
01/02/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (200.000,00)
04/02/2013 MILLENNIUM 200.667,33
04/02/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (143.196,29)
07/02/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (314.885,26)
08/02/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (113.796,51)
14/02/2013 MILLENNIUM 574.500,00
14/02/2013 MILLENNIUM (1.150.000,00)
14/02/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ MILLENNIUM 1.150.000,00 3% 14/03/2013
20/02/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (1.188.310,43)
20/02/2013 MILLENNIUM 1.188.310,43
21/02/2013 MILLENNIUM (1.200.000,00)
21/02/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ MILLENNIUM 1.200.000,00 3,5% 21/03/2013
26/02/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (232.000,00)
26/02/2013 MILLENNIUM 232.000,00
27/02/2013 MILLENNIUM 300,00
04/03/2013 MILLENNIUM 165.799,39
05/03/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (200.000,00)
06/03/2013 MILLENNIUM 200.522,89
06/03/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (550.000,00)
06/03/2013 MILLENNIUM 550.000,00 3,5% 08/04/2013
06/03/2013 MILLENNIUM 2.811,61
14/03/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.150.000,00)
14/03/2013 MILLENNIUM 1.150.000,00 4% 15/04/2013
21/03/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.200.000,00)
22/03/2013 MILLENNIUM 1.200.000,00 4% 08/04/2013
21/03/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (262.256,87)
22/03/2013 CITIBANK 263.631,00 2% 21/04/2013
26/03/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (206.136,45)
26/03/2013 CITIBANK 207.373,00 2% 26/04/2013
27/03/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (735.000,00)
27/03/2013 CITIBANK 750.800,00 2% 29/04/2013
27/03/2013 MILLENNIUM 300,00
01/04/2013 MILLENNIUM 166.045,38
02/04/2013 MILLENNIUM (180.000,00)
02/04/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ MILLENNIUM 180.000,00 4% 07/05/2013
02/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (102.400,08)
02/04/2013 CITIBANK 120.400,00 2% 02/05/2013
04/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (124.118,13)
04/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (150.000,00)
04/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (261.794,64)
04/04/2013 CITIBANK 541.617,59 2% 07/05/2013
08/04/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.200.000,00)
08/04/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (550.000,00)
08/04/2013 MILLENNIUM 1.750.000,00 4,2% 08/05/2013
15/04/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.150.000,00)
15/04/2013 MILLENNIUM 1.140.000,00 4,2% 15/05/2013
17/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (115.637,99)
17/04/2013 CITIBANK 117.597,00 2% 17/05/2013
22/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (202.425,60)
22/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (263.631,00)
22/04/2013 CITIBANK 466.373,00 1,8% 22/05/2013
26/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (207.373,00)
26/04/2013 CITIBANK 207.672,42 1,8% 27/05/2013
26/04/2013 MILLENNIUM 300,00
29/04/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (750.800,00)
29/04/2013 CITIBANK 755.500,00 1,8% 29/05/2013
01/05/2013 MILLENNIUM 187.127,32
02/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (102.400,00)
02/05/2013 CITIBANK 102.543,08 1,8% 03/06/2013
02/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (202.373,83)
02/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (99.992,00)
02/05/2013 CITIBANK 308.055,00 1,8% 03/06/2013
07/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (541.617,59)
07/05/2013 CITIBANK 542.499,01 1,8% 10/06/2013
08/05/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (180.000,00)
08/05/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.750.000,00)
08/05/2013 MILLENNIUM (170.000,00)
08/05/2013 MILLENNIUM 2.100.000,00 4,2% 10/06/2013
15/05/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (1.140.000,00)
15/05/2013 MILLENNIUM 1.140.000,00 4,2% 17/06/2013
17/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (117.597,00)
22/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (466.373,00)
24/05/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ MILLENNIUM 590.000,00 3% 10/06/2013
27/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (207.672,41)
29/05/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (755.500,00)
30/05/2013 HSBC (5.263,91)
30/05/2013 MILLENNIUM 5.263,91
30/05/2013 MILLENNIUM 929,24
31/05/2013 MILLENNIUM 964.000,00
31/05/2013 MILLENNIUM 123.452,20
31/05/2013 MILLENNIUM (1.095.000,00)
31/05/2013 MILLENNIUM 1.095.000,00 3% 17/06/2013
03/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (308.055,00)
03/06/2013 ΟΨΕΩΣ CITIBANK 308.468,22
03/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (102.543,09)
03/06/2013 CITIBANK 102.680,64 1,80% 03/07/2013
03/06/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (250.000,00)
04/06/2013 MILLENNIUM 253.134,79
06/06/2013 MILLENNIUM 50.000,00
05/06/2013 MILLENNIUM (255.000,00)
05/06/2013 MILLENNIUM 255.000,00 3% 19/06/2013
05/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (200.000,00)
05/06/2013 CITIBANK 204.238,36 1,80% 05/07/2013
07/06/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (278.990,00)
10/06/2013 MILLENNIUM 282.373,61
10/06/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (2.100.000,00)
10/06/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (590.000,00)
10/06/2013 ΛΗΞΗ MILLENNIUM (340.000,00)
10/06/2013 MILLENNIUM 3.030.000,00 3% 25/06/2013
10/06/2013 ΛΗΞΗ ACHMEA (1.231.500,00)
10/06/2013 MILLENNIUM 1.246.854,10
11/06/2013 MILLENNIUM (1.240.000,00)
11/06/2013 MILLENNIUM 1.240.000,00 3% 25/06/2013
11/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (204.238,36)
11/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (102.680,64)
11/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (543.225,68)
12/06/2013 ΛΗΞΗ CITIBANK (308.468,22)
12/06/2013 MILLENNIUM 1.158.970,43
12/06/2013 MILLENNIUM (1.160.000,00)
12/06/2013 MILLENNIUM 1.160.000,00 3% 25/06/2013
17/06/2013 MILLENNIUM (1.140.000,00)
17/06/2013 MILLENNIUM (1.095.000,00)
17/06/2013 MILLENNIUM 2.235.000,00
17/06/2013 MILLENNIUM (2.220.000,00)
17/06/2013 MILLENNIUM 2.220.000,00 3% 01/07/2013
19/06/2013 MILLENNIUM (255.000,00)
19/06/2013 MILLENNIUM 255.000,00 3% 03/07/2013
25/06/2013 MILLENNIUM (3.030.000,00)
25/06/2013 MILLENNIUM (1.240.000,00)
25/06/2013 MILLENNIUM (1.160.000,00)
25/06/2013 MILLENNIUM 5.430.000,00
25/06/2013 MILLENNIUM 300,00
27/06/2013 MILLENNIUM (3.000.000,00)
28/06/2013 ΓΕΝΙΚΗ 3.000.000,00
28/06/2013 MILLENNIUM 139.645,37
01/07/2013 MILLENNIUM (2.220.000,00)
01/07/2013 MILLENNIUM (255.000,00)
01/07/2013 MILLENNIUM 2.475.000,00
01/07/2013 MILLENNIUM 49,92
01/07/2013 MILLENNIUM (3.000.000,00)
01/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ 3.000.000,00
01/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ (3.000.000,00)
02/07/2013 MILLENNIUM (4.978.158,75)
02/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ 4.978.158,75
02/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ (4.978.158,75)
22/07/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50,00
23/07/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.000,00
30/07/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 32.092,39
31/08/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50,00
31/08/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.313,05
01/09/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.885,85
02/09/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.605,75
04/09/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 233,76
30/09/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.244,05
02/10/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.548,89
06/10/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.520,35
29/10/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50,00
30/10/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.250,25
03/11/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 19.214,85
27/11/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 106.835,40
30/11/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 102.717,47
30/11/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75.155,06
01/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81.102,09
02/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 27.296,54
02/12/2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (528.870,73) 1% 04/01/2016
14/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.000,00
16/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66.055,07
17/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36.799,46
18/12/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α/Κ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΜΑΕΡΙΨΑΝ (111.854,53)
18/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.000,00
22/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 104.102,62
23/12/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α/Κ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΜΑΕΡΙΨΑΝ (106.102,62)
23/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.000,00
24/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15.000,00
29/12/2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α/Κ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΜΑΕΡΙΨΑΝ (22.000,00)
29/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50,00
29/12/2015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 104,22
31/12/2015 ΤΟΚΟΙ 2015 149,63
04/01/2016 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 528.870,73
04/01/2016 ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 484,80
04/01/2016 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ (72,72)