• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Κύρια Χαρακτηριστικά των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • Προαιρετική ασφάλιση ως προς την ίδρυση των Ταμείων και την υπαγωγή στην ασφάλιση
 • Συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών
 • Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα  κι  αυτοδιοικούμενα  νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα,  στην απασχόληση σε  κοινό  εργοδότη  ή   στον  κλάδο  απασχόλησης  των  μελών
 • Βασική προϋπόθεση είναι  η  συμμετοχή τουλάχιστον 100 Μελών
 • Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
 • Τα ΤΕΑ εποπτεύονται  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων κι ελέγχονται  από  την  Εθνική  Αναλογιστική  Αρχή
 • Οι  επενδύσεις  εποπτεύονται  κι  ελέγχονται  από  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς
 • Τα  οικονομικά  στοιχεία  και  καταστάσεις  ελέγχονται  από  ορκωτούς  λογιστές
 • Η λειτουργία τους  ρυθμίζεται από καταστατικό
 • Διοικούνται  από  τετραετές  Διοικητικό  Συμβούλιο  στο  οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες αλλά και τρίτα πρόσωπα κοινής αποδοχής