• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος
 • Υψηλές Εταιρικές Εισφορές της τάξης του 4,25%.
 • Δικαίωμα στις εισφορές της Εταιρίας, που θεμελιώνεται από την πρώτη ημέρα (καταβάλλεται στη λήξη).
 • Δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΑ με καταβολή προσωπικών εισφορών από την πρόσληψη και της Εταιρείας με την παρέλευση 12μήνου.
 • Καταβολή παροχής από την ηλικία των 58 ετών.
 • Οι εισφορές (εργοδοτικές και προσωπικές) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
 • Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
 • Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι υπάλληλοι του Ομίλου Interamerican, οι οποίοι:

 • απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε οποιαδήποτε Εταιρία του Ομίλου Interamerican
 • υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΤΕΑ

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΑ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 • Εισφορές Εταιρίας: 4,25 % Χ Ονομαστικός Μισθός.
 • Προαιρετικές Εισφορές Εργαζόμενου: Οποιοδήποτε ακέραιο % από 1% έως 10 % Χ Ονομαστικός Μισθός. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση.
 • Οι Εισφορές καταβάλλονται 14 φορές ετησίως.
 • Μια φορά το χρόνο επιτρέπεται προαιρετική εφάπαξ έκτακτη καταβολή, min. € 1.000.
 • Οι Εισφορές Εταιρίας καταβάλλονται για Υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας στον Όμιλο Interamerican.

 

Οικονομικοί Όροι:

 • H Interamerican αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του ΤΕΑ τουλάχιστον για τα πρώτα 10 έτη.
 • Συνδρομή Μελών για δημιουργία αποθεματικού “παντός καιρού”: € 2 μηνιαίως (παρακρατούνται από τη μισθοδοσία 14 φορές το χρόνο).

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το σύνολο των εργοδοτικών και προαιρετικών εισφορών μαζί με τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους καταβάλλονται με την:

 • συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών (άνδρες & γυναίκες) ή
 • συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής στο ΤΕΑ ή
 • συνταξιοδότηση από το Φορέα (κανονική, πρόωρη ή αναπηρία) ή
 • απώλεια Ζωής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.