• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 • Εισφορές Εταιρίας: 4,25 % Χ Ονομαστικός Μισθός.
 • Προαιρετικές Εισφορές Εργαζόμενου: Οποιοδήποτε ακέραιο % από 1% έως 10 % Χ Ονομαστικός Μισθός. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση.
 • Οι Εισφορές καταβάλλονται 14 φορές ετησίως.
 • Μια φορά το χρόνο επιτρέπεται προαιρετική εφάπαξ έκτακτη καταβολή, min. € 1.000.
 • Οι Εισφορές Εταιρίας καταβάλλονται για Υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας στον Όμιλο Interamerican.

Οικονομικοί Όροι

 • H Interamerican αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του ΤΕΑ τουλάχιστον για τα πρώτα 10 έτη.
 • Συνδρομή Μελών για δημιουργία αποθεματικού “παντός καιρού”: € 2 μηνιαίως (παρακρατούνται από τη μισθοδοσία 14 φορές το χρόνο).