• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος.
 • Υψηλές Εταιρικές Εισφορές της τάξης του 4,25%.
 • Δικαίωμα στις εισφορές της Εταιρίας, που θεμελιώνεται από την πρώτη ημέρα (καταβάλλεται στη λήξη).
 • Δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΑ με καταβολή προσωπικών εισφορών από την πρόσληψη και της Εταιρείας με την παρέλευση 12μήνου.
 • Καταβολή παροχής από την ηλικία των 58 ετών.
 • Οι εισφορές (εργοδοτικές και προσωπικές) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
 • Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
 • Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.