• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του ΤΕΑ Interamerican είναι το Διοικητικό Συμβούλιo.

Το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο είναι ο Διευθυντής του Ταμείου , ο οποίος προΐσταται των Υπηρεσιών του ΤΕΑ Interamerican.

Στο ΤΕΑ Interamerican λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων ως γνωμοδοτικό Όργανο με κύρια αποστολή την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων - αποθεματικών του Ταμείου.

Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί η Ελεγκτική Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Οι αρμοδιότητες - καθήκοντα των Οργάνων , των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ Interamerican καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Η οργανωτική δομή του ΤΕΑ Interamerican είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις λειτουργίας του Ταμείου, ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και η εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος
Θωμόπουλος Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος
Τοτός Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας
Γάκης Γεώργιος

Μέλη
Βουρνάς Λεωνίδας
Γεωργακόπουλος Εμμανουήλ
Δέμης Δημήτριος
Φιαμέγκος Ανδρέας

Ελεγκτική Επιτροπή
Διαμαντή Αγγελική
Κουμουνδούρος Ιωάννης
Τζωρτζάκη Ελένη

Επιτροπή Επενδύσεων
Χαντζής Θεόδωρος
Σατερλή Αναστασία
Αναγνωστοπούλου Νικολέττα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου
Φύτρος Χαράλαμπος

Διευθυντής ΤΕΑ INTERAMERICAN
Παναγιώτου Ανδρέας

Νομικός Σύμβουλος
Καρακόιδα Χρυσούλα

Υπηρεσία Λογιστηρίου και Διαχείρισης
Βουρλούμη Ιωάννα