• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Interamerican (ΤΕΑ Interamerican), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2010 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1279 6/8/2010).


Σκοπός του ΤΕΑ Interamerican είναι να προσφέρει στους Υπαλλήλους του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό, πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, οι οποίες ενισχύουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα των εργαζομένων κι εξασφαλίζουν μία αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας της ενεργούς υπηρεσίας.