• ΤΕΑ INTERAMERICAN

  Λ. Συγγρού 124-126
  Ισόγειο Αθήνα 17680

 • 2109461094

  info@teainteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το σύνολο των εργοδοτικών και προαιρετικών εισφορών μαζί με τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους καταβάλλονται με την:

 • συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών (άνδρες & γυναίκες) ή
 • συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής στο ΤΕΑ ή
 • συνταξιοδότηση από το Φορέα (κανονική, πρόωρη ή αναπηρία) ή
 • απώλεια Ζωής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση.

Διαδικασία Καταβολής Εφάπαξ Παροχής

 • Η υπηρεσία Διαχείρισης του TEA Interamerican δέχεται κάθε μήνα αιτήσεις καταβολής παροχής μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά απευθείας από τα Μέλη του Ταμείου (ή τους δικαιούχους τους σε περίπτωση θανάτου).
 • Τα παραστατικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, φωτοτυπία ταυτότητας, εκκαθαριστικού εφορίας, απόφασης συνταξιοδότησης (σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την συμπλήρωση των 58 ετών) ή πιστοποιητικού θανάτου (σε περίπτωση θανάτου του μέλους).
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής.
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ δίνει στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds εντολή εξαγοράς του υπολοίπου των μεριδίων του Ατομικού Λογαριασμού του Μέλους. Η εφάπαξ παροχή είναι ίση με το προϊόν της εξαγοράς, όπως αυτό δηλώνεται κάθε φορά από τον διαχειριστή του πιο πάνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τον υπολογισμό της πολλαπλασιάζεται το προς εξαγορά υπόλοιπο μεριδίων του ατομικού λογαριασμού με την καθαρή τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της εντολής εξαγοράς μείον το ποσό των τυχών οφειλόμενων μηνιαίων συνδρομών του Μέλους και οποιασδήποτε εκκρεμότητας του Μέλους προς το Ταμείο. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της πιο πάνω διαδικασίας είναι ο έλεγχος για εξόφληση όλων των εισφορών για το μέλος και τυχόν εκκρεμοτήτων του μέλους προς το Ταμείο.
 • Σε περίπτωση που το ποσό της εφάπαξ παροχής υπερβαίνει τις € 50.000, για την καταβολή της απαιτείται η έγκρισή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
 • Οι εισφορές σε κάθε περίπτωση καταβάλλονται και για τον μήνα που έληξε οριστικά η υπηρεσία του Μέλους στον Όμιλο Interamerican ή και για τον μήνα που το Μέλος ζήτησε την διακοπή της ασφάλισής του (αν αυτή προηγείται της διακοπής της υπηρεσίας του στον Όμιλο) και διακόπτονται από τον επόμενο μήνα.
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ καταβάλλει την εφάπαξ παροχή είτε με δίγραμμη επιταγή στο όνομα του Μέλους (ή του δικαιούχου σε περίπτωση θανάτου), είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Το Μέλος υπογράφει απόδειξη είσπραξης και παραλαμβάνει την ίδια στιγμή σχετική βεβαίωση καταβολής παροχής για την εφορία και εκτύπωση όλων των κινήσεων του Ατομικού Λογαριασμού .
 • Η παροχή καταβάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων παραστατικών ή της είσπραξης της τελευταίας εισφοράς ή της έγκρισης καταβολής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.